Organizacioni odbor

Predsjednik:

Marija Puljarević, Prirodno – matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 

Članovi:

 • Aleksa Đurić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 • Miloš Kovačević, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci

 • Petar Đukić, Fakultet bazbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci

 • Lena Lukić, Prirodno – matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 • Vanja Ćerketa, Prirodno – matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 • Branko Trninić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 • Nikola Duper, Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 • Kristina Rendić, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 • Ivana Todorivić, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 • Kristina Janković, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 • Dušan Urošević, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

 • Nemanja Kalajdzić, Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 • Ozren Žolja, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 • Prijava
 • Jezik
Copyright © 2016 confOrganiser.com. All rights reserved.
BitLab