Važni datumi

Naziv Datumi
Rok za dostavljanje apstrakta 2017-09-10 18:18:48
Rok za prijavu učešća 2017-11-10 23:00:00
Rok za dostavljanje radova 2017-10-10 22:00:00
Rok za dostavljanje konačne verzije rada (nakon recenzije) 2017-10-27 23:00:00
Početak konferencije 2017-11-27 09:00:00
Završetak konferencije 2017-11-30 19:00:00

  • Prijava
  • Jezik
Copyright © 2016 confOrganiser.com. All rights reserved.
BitLab